Πότε έχω επασφάλιστρο;

 • Όταν ο ασφαλιζόμενος είναι κάτω των 23 ετών.
 • Όταν ο ασφαλιζόμενος έχει άδεια ικανότητας οδήγησεως για διάρκεια μικρότερη του ενός έτους.
 • Όταν η άδεια ικανότητας οδηγήσεως δεν είναι εκδιδόμενη απο το ελληνικό κράτος.
 • Όταν ο ασφαλιζόμενος είναι υπαίτιος πάνω απο 2 αττυχημάτων μέσα σε ένα χρόνο

Ποια είναι η συνήθης διαδικασία σε περίπτωση ατυχήματος;

Τι πρέπει να κάνετε στον τόπο του ατυχήματος:

 • Αν υπάρχουν τραυματισμοί, καλέστε αμέσως την Αστυνομία.
 • Αν υπάρχουν μόνον υλικές ζημιές, συμπληρώστε ένα Έντυπο Φιλικής Δήλωσης μαζί με τον άλλο οδηγό.
 • Ακολουθήστε τις αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης του εντύπου, που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του. Καλέστε, εάν το κρίνετε απαραίτητο, το ειδικό τηλέφωνο της ασφαλιστικής σας, που αναφέρετε στο ασφαλιστήριό σας, για να σας σταλεί ειδικός συνεργάτης της εταιρίας επί τόπου, προκειμένου να σας βοηθήσει στην συμπλήρωση του εντύπου Φιλικού Διακανονισμού.
 • Εάν το όχημα έχει ακινητοποιηθεί λόγο του ατυχήματος, ζητήστε από την ίδια παραπάνω υπηρεσία, την ρυμούλκηση του οχήματός σας, στο πλησιέστερο κατάλληλο συνεργείο. Εάν έχετε άλλο πλήρες πρόγραμμα Οδικής Βοήθειας, κρίνετε ποιο πρόγραμμα θα χρησιμοποιήσετε, σύμφωνα με τις παροχές που θα χρειαστείτε.

Τι πρέπει να κάνετε στην συνέχεια:

 • Εάν ευθύνεστε για το ατύχημα, πρέπει να ακολουθήσει κανονικά δήλωση στην ασφαλιστική σας εταιρία. Για αυτό θα πρέπει να επισκεφτείτε κάποιο Υποκατάστημα της Ασφαλιστικής σας.
 • Εάν δεν ευθύνεστε για το ατύχημα και έχει γίνει δήλωση Φιλικού Διακανονισμού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Ζημιών της δικής σας ασφαλιστικής εταιρίας για την συνέχεια της εξυπηρέτησής σας.
 • Εάν δεν έχει γίνει δήλωση Φιλικού Διακανονισμού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τμήμα Ζημιών της ασφαλιστικής Εταιρίας του άλλου αυτοκινήτου, για την συνέχεια της εξυπηρέτησής σας

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος με αλλοδαπό όχημα είτε στο εξωτερικό είτε στην Ελλάδα, θα πρέπει:

 • Να καλέσετε την Τροχαία για να καταγράψει το ατύχημα.
 • Να ζητήσετε από τον αλλοδαπό οδηγό το ασφαλιστήριο συμβόλαιό του ή την πράσινη κάρτα του. Καλό θα είναι να κρατήσετε το αντίγραφο της πράσινης κάρτας ή του ασφαλιστηρίου του.
 • Επικοινωνήστε το ταχύτερο με το Γραφείο Πρασίνων Καρτών της χώρας του ατυχήματος. Τα στοιχεία τους βρίσκονται στο πίσω μέρος της Πράσινης Κάρτας.
 • Εάν το ατύχημα έχει συμβεί στην Ελλάδα, απευθυνθείτε στο Ελληνικό Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης με όσα περισσότερα στοιχεία διαθέτετε για το ατύχημα.

Ποια είναι η συνήθης διαδικασία σε περίπτωση βλάβης;

Εάν το αυτοκίνητό σας ακινητοποιηθεί, έπειτα από βλάβη, τότε πρέπει:

 • Να καλέσετε αμέσως το 24ωρο τηλέφωνο του προγράμματος της Οδικής Βοήθειας, εάν έχετε ήδη ασφαλιστεί σε κάποιο σχετικό πρόγραμμα.
 • Να τους δώσετε τον αριθμό κυκλοφορίας σας.
 • Να τους δώσετε την ακριβή δ/νση του σημείου που έχετε ακινητοποιηθεί.
 • Εάν καλείτε από κινητό ή υπεραστικό, να τους δώσετε το τηλέφωνό σας, ώστε να σας καλέσουν αμέσως πίσω, για την συνέχιση της εξυπηρέτησής σας.

Ποια είναι η συνήθης διαδικασία σε περίπτωση μεταβίβασης του αυτοκινήτου σας;

Εάν μεταβιβάζετε το ασφαλισμένο αυτοκίνητό σας, τότε πρέπει:

 • Ολοκληρώνοντας την μεταβίβαση του αυτοκινήτου στο νέο ιδιοκτήτη, να κρατήσετε το ασφαλιστήριο σήμα.
 • Το ασφαλιστήριο σήμα σας, πρέπει να μας επιστραφεί έτσι ώστε να προχωρήσουμε στην σχετική ακύρωση.
 • Εάν αγοράζετε άλλο αυτοκίνητο στην θέση του παλαιού, μπορεί να γίνει η αντίστοιχη αλλαγή και στο ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας. Εάν δεν γίνει τέτοια αντικατάσταση δικαιούστε επιστροφή μη δεδουλευμένων ασφαλίστρων, από την ακύρωση του Συμβολαίου σας.